Projekty

Názov projektu: 2018 rok maďarských rodín žijúcich mimo územia Maďarskej Republiky- podpora podnikania so zameraním na rodiny

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Maďarskej Republiky sprostredkovaní Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Poradové číslo projektu: CSE-KP-1-2018/2-000277-VAL-ELS/001

Názov: Znovuzrodenie maďarského Kaštieľa

Získaná finančná podpora: 6 000 000Ft, ktoré sme použili na nákup kuchynských zariadení a audiovizuálnej techniky.