Moderné a luxusné ubytovanie

v Rimavskej Sobote za prijateľné ceny!

Projekty

Názov projektu: 2018 rok maďarských rodín žijúcich mimo územia Maďarskej Republiky- podpora podnikania so zameraním na rodiny

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Maďarskej Republiky sprostredkovaní Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Poradové číslo projektu: CSE-KP-1-2018/2-000277-VAL-ELS/001

Názov: Znovuzrodenie maďarského Kaštieľa

Získaná finančná podpora: 6 000 000Ft, ktoré sme použili na nákup kuchynských zariadení a audiovizuálnej techniky.

Zostante snami a rezervujte si Vaše ubytovanie ešte dnes!

Tomašovská 1244/56, 979 01 Rimavská Sobota

AM KAŠTIEĽ PENZIÓN ★★★
sk_SK